066 164 4440 (08.00-20.00น.)
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า : 

สยาม ป็อปเปอร์
สยาม ป็อปเปอร์
SIAM POPPER ป็อปเปอร์สยามสปูน วัสดุทำจากเนื้อไม้คุณภาพ และผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่อง CNC Machining center อย่างละเอียด จึงทำให้การผลิตเหยื่อได้มาตรฐานทุกตัว

*** สี GR / FGR / FPK / OR มีเฉพาะขนาด 12 กรัม เท่านั้น ***
Model Size Weight Color Price[฿] Qty.
1SP12 6 cm. 12 g 425.00
1SP12 8 cm. 17 g. 465.00
Out of stock
1SP12 10 cm. 25 g. 440.00
Out of stock


สิของสินค้า

 • OR (เฉพาะ 12 กรัม)
 • GR (เฉพาะ 12 กรัม)
 • FPK (เฉพาะ 12 กรัม)
 • FGR (เฉพาะ 12 กรัม)
 • FBL (12 กรัม)
 • FBL (17 กรัม)
 • FBL (25 กรัม)
 • GRP (12 กรัม)
 • GRP (17 กรัม)
 • GRP (25 กรัม)
 • ORF (12 กรัม)
 • ORF (17 กรัม)
 • ORF (25 กรัม)
 • WHP (12 กรัม)
 • WHP (17 กรัม)
 • WHP (25 กรัม)
 • ORY (12 กรัม)
 • ORY (17 กรัม)
 • ORY (25 กรัม)
 • BKK (12 กรัม)
 • BKK (17 กรัม)
 • BKK (25 กรัม)
 • YE-GR (12 กรัม)
 • YE-GR (17 กรัม)
 • YE-GR (25 กรัม)