066 164 4440 (08.00-20.00น.)
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า : 

SEA FIRER
SEA FIRER
วัสดุ          :  ทำจากตะกั่วปั้มขึ้นรูปด้วยความร้อน
ขนาด        :  6.5 เซนฯ / 25 กรัม
               :  7.5 เซนฯ / 40 กรัม
               :  8.5 เซนฯ / 60 กรัม

               :  9.5 เซนฯ / 80 กรัม
Model Weight Length Color Price[฿] Qty.
1FSTJIG-25G 25 g. 6.5 cm. 100.00
1FSTJIG-40G 40 g. 7.5 cm. 115.00
1FSTJIG-40G 60 g. 8.5 cm. 128.00
1FSTJIG-80G 80 g. 9.5 cm. 165.00


สิของสินค้า